2023

Emitent nie publikował prognoz finansowych za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.