2022

Emitent nie publikował prognoz finansowych za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.