Informacje o akcjach

NAZWA LUG
RYNEK NOTOWAŃ

Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)

SYSTEM NOTOWAŃ ciągłe
DATA DEBIUTU 20.11.2007
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI 7 198 570 szt. akcji
FREE FLOAT 2 058 245 szt. akcji, co stanowi 28,59% wszystkich akcji
TICKER NewConnect LUG
KOD ISIN PLLUG0000010
INDEKS NCIndex (udział 0,99%) *
SEGMENT NC Focus

 * dane na podstawie Komunikatu Zarządu GPW S.A. w Warszawie z dn. 13 marca 2024 roku (NewConnect) dot. zrewidowanej listy uczestników NCIndex