Akcje serii A, B i C

Kapitał zakładowy LUG S.A.*

 

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Seria A

4 320 000

60,01%

4 320 000

60,01%

Seria B

1 438 856

19,99%

1 438 856

19,99%

Seria C

1 439 714

20,00%

1 439 714

20,00%

Suma

7 198 570

100%

7 198 570

100%

* Na mocy postanowień NWZ LUG S.A. z dnia 28.09.2012r. dokonano scalenia akcji LUG wszystkich serii w stosunku 25:1 przy jednoczesnym podwyższeniu ich wartości nominalnej z 0,01 zł do poziomu 0,25 zł. W związku z tym od dnia 26.11.2012r. w miejsce 179 964 250 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł pojawiło się 7 198 570 akcji o wartości nominalnej 0,25 zł.

  • AKCJE SERII A

  • Akcje serii B

  • Akcje serii C