2021

Emitent nie publikował prognoz finansowych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021