Dywidenda

2024

W dniu 27 czerwca 2024 roku, Walne Zgromadzenie LUG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.

2023

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2022 rok.

2022

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2021 rok.

2021

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2020 rok.

2020

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2019 rok.  

2019

W dniu 28 czerwca 2019 roku, Walne Zgromadzenie LUG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.

 

2018

W dniu 25 czerwca 2018 roku, Walne Zgromadzenie LUG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.

 

2017

W dniu 21 czerwca 2017 roku, Walne Zgromadzenie LUG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.

 

2016

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2015 rok.

2015

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2014 rok.

2014

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2013 rok. 

2013

Emitent nie wypłacał dywidendy z zysku za 2012 rok. 

2012

W dniu 29 czerwca 2012 roku, Walne Zgromadzenie LUG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok.

Na mocy niniejszej uchwały dnia 11 października 2012 roku, po raz pierwszy w swojej giełdowej historii LUG S.A. wypłacił dywidendę akcjonariuszom.