2019

Emitent nie publikował prognoz finansowych za okres od 01.01.2019