Regulacje prawne

NewConnect nie jest rynkiem regulowanym w znaczeniu ustawodawstwa polskiego, lecz Alternatywnym Systemem Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obrót na NewConnect reguluje ustawodawstwo warszawskiej giełdy. Poniżej zamieszczono wybrane regulacje GPW, pozostałe znajdują się na stronie www.newconnect.pl