ZWZA 28.06.2019

Dokumenty

Wyniki głosowania

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce LUG S.A.

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

 

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Seria A 

4 320 000

60,01%

4 320 000

60,01%

Seria B          

1 438 856

19,99%

1 438 856

19,99%

Seria C           

1 439 714

20,00%

1 439 714

20,00%

Suma              

7 198 570

100%

7 198 570

100%