ZWZA 23.06.2010

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia: 

 

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Seria A*

108 000 000

75%

108 000 000

75%

Seria B*

35 971 400

25%

35 971 400

25%

Suma*

143 971 400

100%

143 971 400

100%

* Na mocy postanowień NWZA z dnia 15.02.2010r. dokonano podziału akcji w stosunku 1:4 przy jednoczesnym obniżeniu ich wartości nominalnej. W związku z tym od dnia 26.03.2010r.  w miejsce 35 992 850 akcji o wartości nominalnej 0,04 zł pojawiło się 143 971 400 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (RB  16/2010).