Kalkulator zwrotu z inwestycji

W związku z przeprowadzonym w dniu 23.11.2012 roku scaleniem akcji LUG w stosunku 25:1, w celu zapewnienie poprawności działania kalkulatora, prosimy zaznaczyć czy dokonali Państwo transakcji na akcjach przed czy po scaleniu.

 

LUG S.A. zastrzega, iż kalkulator zwrotu z inwestycji jest narzędziem pomocniczym mającym na celu ułatwienie wyliczeń związanych z posiadaniem akcji LUG i nie może być traktowany jako źródło danych będących podstawą podjęcia decyzji inwestycyjnej w zakresie papierów wartościowych.

LUG S.A. informuje, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, dokładność, aktualność oraz kompletność wyliczeń kalkulatora zwrotu z inwestycji i wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty bezpośrednie lub pośrednie, utracone zyski lub utracone korzyści powstałe w związku z wykorzystaniem kalkulatora akcji i podejmowaniem na jego podstawie decyzji inwestycyjnych. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem kalkulatora ponosi użytkownik serwisu.