Podstawowe Dane

Siedziba

LUG S.A

ul. Gorzowska 11

65-127 Zielona Góra

Dane kontaktowe

tel. +48 68 45 33 200

fax. +48 68 45 33 201

e-mail: lug@lug.com.pl

Dane rejestrowe

NIP: PL 929-16-72-920

REGON 080201644

WEE E000138WZ

KRS: 0000287791

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,

VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 799 645,50 PLN

Kapitał wpłacony: 1 799 645,50 PLN