Perspektywa strategiczna na lata 2023 - 2026

23 grudnia 2022

Od 1989 roku w LUG współtworzymy europejski rynek oświetleniowy. Przez ten czas dostarczyliśmy profesjonalne produkty i usługi oświetleniowe do 75 krajów świata, napędzając pozytywną transformację infrastrukturalną. Pomagamy oszczędzać energię elektryczną i sprawiamy, że nasze miasta są bezpieczniejsze oraz przyjemniejsze do życia. Od 33 lat jasno stawiamy sprawy. Poznaj nas
z nowej perspektywy!

W mijającym 2022 roku cały Świat spoglądał na  bezprecedensowy konflikt zbrojny , głęboko angażując się w bratnią pomoc, otwierając domy i  serca dla wszystkich potrzebujących. Równolegle społeczności międzynarodowe podejmowały dodatkowe wysiłki na rzecz zielonej transformacji energetycznej, wciąż jeszcze borykając się z konsekwencjami globalnej pandemii COVID-19. Przemodelowany łańcuch dostaw i wymagania nowej normalności, w której się znaleźliśmy przyniosły fundamentalne zmiany. W związku z tymi zjawiskami, postanowiliśmy przedłużyć obowiązywanie poprzedniej perspektywy strategicznej, którą rozszerzyliśmy na mijający właśnie rok 2022. Wykorzystaliśmy dodatkowy czas  na wypracowanie świadomych, odpowiedzialnych i skutecznych odpowiedzi na powyższe wyzwania w nowej perspektywie. Wypracowana strategia Grupy LUG S.A. na lata 2023 – 2026 to zestaw narzędzi strategicznych i taktycznych, które pozwolą nam jeszcze lepiej realizować potrzeby naszych Partnerów w zmieniającym się świecie, uwzględniając nowe priorytety. Bez kompromisu jeśli chodzi o jakość. Bez wątpliwości.   

By poprzez światło kreować zrównoważone środowisko do życia i rozwoju dla lepszego jutra.

Dowiedz się więcej nt. perspektywy strategicznej Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2023 – 2026 i nowej propozycji wartości, którą kierujemy do wszystkich Klientów, Partnerów, Pracowników i pozostałych Interesariuszy. Już dziś dołącz do konferencji on-line zaplanowanej na marzec 2023 i poznaj inicjatywy, które przygotowaliśmy. Weź udział w dyskusji nt. zrównoważonego światła przyszłości – porozmawiajmy o tym, jak wspólnie napisać światłem naszą najlepszą miejską historię.

Odwiedź stronę liglightfactory.eu/strategy i zarejestruj Twój udział w marcowej konferencji on-line. Do zobaczenia wkrótce!

Perspektywa strategiczna na lata 2023 - 2026