Znamy wyniki „Rankingu ESG. Odpowiedzialne zarządzanie.”

04 lipca 2024

 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. uzyskała tytuł Spółki wyróżnionej w 18. Edycji Rankingu ESG Odpowiedzialnego Zarządzania (dawniej znane jako Ranking Odpowiedzialnych Firm)!

Z dumą informujemy, że Grupa Kapitałowa LUG S.A. dołączyła do grona firm, które poddały się badaniu organizowanym przez Kozminski Business Hub w Akademii Leona Koźmińskiego.

Był to znakomity sposób sprawdzenia jakości dotychczasowych działań podjętych przez firmę w temacie zrównoważonego rozwoju oraz ustaleniu obszarów, które wymagają większej uwagi i dalszych działań po naszej stronie.

O ankiecie

Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 70 pytań o zróżnicowanym charakterze uszeregowanych w jedenastu częściach, które weryfikowały jakość odpowiedzialnego zarządzania zgodnie w wytycznymi ESG. Ankieta została przygotowana w oparciu o Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Jak nam poszło

W tegorocznej edycji GK LUG S.A., startując po raz pierwszy, zdobyła 68 punktów i zajęła 25 miejsce, uzyskując tytuł Spółki wyróżnionej!

- To dobry wynik, który potwierdza naszą rzetelność i aktywność w zakresie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. W tym roku udało nam się uzyskać wynik lepszy od ponad 37 innych spółek zakwalifikowanych do zestawienia, nierzadko większych od nas. Naszym celem na kolejny rok jest poprawa wyniku i wejście do pierwszej dziesiątki spółek sklasyfikowanych w przyszłorocznym rankingu – komentuje Monika Bartoszak, Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji.

O rankingu

”Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie” (dawniej Ranking Odpowiedzialnych Firm) to uznane zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESG. Ranking, niezmiennie od 18 lat, powstaje w oparciu o wyniki z obszaru odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania – prezentowane przez firmy w stosownej ankiecie. Ostateczne wyniki są poddawane weryfikacji przez firmę Deloitte. W tegorocznej ankiecie zawarto 70 pytań o zróżnicowanym charakterze w jedenastu częściach, opartych o wytyczne ESRS.